16 - 17 år

Tandpleje når du er 16 eller 17 år

Når du er 16 eller 17 år, har du mulighed for at vælge to måder at få gratis tandpleje på. Du kan

  1. Forsætte på din kommunale tandklinik
  2. Vælge udmeldelse fra den kommunale tandpleje og vælge en privat tandlæge. Hvis man ønsker, at gøre brug af en privat tandlæge, skal den kommunale tandpleje informeres herom inden behandling/undersøgelse. 

For at tilgodese de unge, der er gået ud af skolen, har vi udvidede åbningstider, så det er muligt at komme til undersøgelse eller behandling efter arbejde, uddannelse eller lignende.

Gratis tandpleje slutter, når du fylder 18 år
Hvis du har valgt at fortsætte på din kommunale tandklinik, bliver du indkaldt lige inden din 18 års fødselsdag. Her bliver der taget røngtenbilleder og vi laver en grundig undersøgelse og vi snakker blandt andet om spise- og drikkevaner, visdomstænder osv. Til sidst får du oplysninger om at vælge en ny privat tandlæge, hvor din journal og røntgenbilleder bliver sendt hen.