Tilbage

Information om tandpleje til de 18-21 årige

Information om tandpleje til de 18-21 årige

  • Ordningen træder i kraft den 1. juli 2022.
  • Ordningen indfases gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025.
  • 18-årige bliver omfattet af ordningen i 2022, 18-19-årige i 2023, 18-20-årige i 2024, og de 18-21-årige i 2025 (se skemaet nedenfor).
  • Hele årgang 2004 bliver inkluderet i ordningen – også selvom man fylder 18 år i første halvdel af året.
  • Unge, der er født i 2003 eller før, bliver aldrig inkluderet i ordningen, idet ordningen bliver implementeret i faser.